algemeen

Zomervakantie

In de maand juli is de sportzaal gesloten. Vanaf augustus beginnen we opnieuw te spelen.

inschrijving

Inschrijvingen '19 - '20

De inschrijvingen voor seizoen 2019 - 2020 starten in augustus.

nieuwigheden

Nieuwigheden

Hou je mailbox in de gaten, want we voorzien enkele interessante nieuwigheden voor volgend seizoen.

Missie

Badmintonclub (BC) Volano Grimbergen wil in de eerste plaats een gezellige club zijn, waar éénieder die gepassioneerd is door badminton zijn geliefde sport kan uitoefenen aan een democratisch lidgeld in een tof clubverband. Het spelplezier primeert! Zowel voor recreatieve spelers als competitiespelers.

Dit basisidee willen we eveneens realiseren in een sterke jeugdwerking. Ook voor hen zijn we er voor zowel recreatieve jeugdspelers als competitiejeugdspelers. Hiervoor investeren we enerzijds in gerichte trainingen onder leiding van gediplomeerde trainers en met aangepast didactisch materiaal en anderzijds in de nodige opleiding en omkadering van de trainersstaf.

We zijn een gastvrije Vlaamse club. Iedereen is welkom maar wij vragen aan al onze leden en aan de ouders van onze jeugdspelers om het Nederlandstalig karakter van de club te respecteren.